Zákony, vyhlášky a nařízení vlády

Zákon Název normy anotace
Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon. Zde
Zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon. Zde
     
Vyhl. č. 73/2010 Sb. Stanovení vyhrazených el. zařízení.  
Vyhl. č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby.  
Vyhl. č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb.  
Vyhl. č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.  
Vyhl č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích ve školství.  
     
NV č. 616/2006 Sb. Technické požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.  
NV č. 17/2003 Sb. Technické požadavky na el. zařízení nízkého napětí.